Przykładowa lista firm, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować:

 • Gmina Wrocław,
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.,
 • IKEA Retail Sp. z o.o.,
 • Zespół Szkół nr 14,
 • Ericsson Sp. z o.o.,
 • Haston City Hotel Sp. z o.o.,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu,
 • MULTI-MEDYK Spółka z o.o.,
 • WROCŁAWSKIE EYE-LASER CENTER Sp. z o.o.,
 • Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • “Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,
 • PKP CARGO SA,
 • Berg Nilsen Co. Ltd.,
 • Polska Akademia Nauk,
 • Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.,
 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych,
 • CLA – INVEST Sp. z o. o.,
 • Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.,
 • Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Spotrowej sp. z o.o.,
 • Dolnośląski Związek Piłki Nożnej,
 • ALEKTUM INKASSO Sp. z o.o.,
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • ADUMA S.A.

Większość z wyżej wymienionych firm, należy do grona naszych stałych Klientów. Dziękujemy za ich zaufanie.

Lub wypełnij formularz: